Про нас / Історія закладу


Історія ЗОЦЕНТУМ

Запорізьку обласну станцію юних натуралістів (перший директор – Бикова Тамара Дмитрівна) було відкрито рішенням Запорізької міської ради у 1952 році, а з грудня 2006 року реорганізовано в Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (ЗОЦЕНТУМ).

З 1978 року по 2004 рік директором працювала Коваленко Інесса Валентинівна. 3 2005 року по 2016 рік заклад очолювала Ульянова Олена Іванівна.

З квітня 2016 року директором закладу був призначений Ярмощук Микола Анатолійович.

Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді – це обласний координаційний та методико – інформаційний осередок; профільний позашкільний навчальний заклад, педагогічний колектив якого більше 60 років здійснює роботу в напрямках методичної, навчально-виховної та організаційно-масової еколого-натуралістичної роботи для вдосконалення змісту навчально-виховної роботи з метою забезпечення права вільного вибору дітьми виду діяльності та отримання ними якісної позашкільної освіти, оптимізації освітньо-виховної діяльності для розвитку творчої особистості в системі допрофесійної освіти.

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації у 2013 році КЗ «ЗОЦЕНТУМ» ЗОР проатестовано з відзнакою.

В Центрі функціонують 3 відділи: екологічний (завідувач – Веденяпіна В.І.), інформаційно-методичний ( завідувач – Ткаченко Т.В.), організаційно-масовий (завідувач – Жабицька А.Г.), працюють 49 педпрацівників, 43 з яких має вищу педагогічну освіту, 4 педагоги – мають педагогічне звання «Відмінник освіти України».

В 2017-2018 навчальному році в закладі організовано діяльність 70 дитячих еколого-натуралістичних об’єднань, якими охоплено 920 юннатів. Педагогами Центру забезпечується системність, систематичність і безперервність екологічного виховання у структурі «дитячій садок – загальноосвітня школа (школа-інтернат) – позашкільний заклад – ПТНЗ – ВНЗ Ι-ΙV ступенів акредитації».

ЗОЦЕНТУМ є організатором хіміко-біологічного напряму Малої Академії Наук, в рамках якого функціонують два відділення: хімії та біології; екології та аграрних наук. В 13 секціях МАН щорічно приймають майже 280 обдарованих учнів , які мають нахил до наукової діяльності.

До послуг гуртківців та педагогів міста оформлені сучасні кабінети екології, аграрництва, фітодизайну, психоемоційного та фізичного здоров’я, лабораторія «Куточок живої природи», фітовітальня та музей Хліба, навчально-дослідна земельна ділянка.

В Центрі створена обласна координаційно-методична рада педагогів-позашкільників з питань еколого-натуралістичної роботи, діяльність якої спрямована на удосконалення змісту, форм і методів роботи дитячих об’єднань, підвищення майстерності педагогічних працівників освітніх закладів та представників громадських організацій, освітлення обласних масових заходів в засобах масової інформації, сприяє зростанню іміджу Центру.

З 2016 року педагогічний колектив запровадив роботу над науково-методичною проблемою – «Створення особистісно-орієнтованого здоров'язберігаючого освітнього простору в еколого-натуралістичному закладі, дружньому до дитини». З метою впровадження методичної теми ЗОЦЕНТУМ була створена творча група із числа найбільш компетентних з даної проблеми педагогів, проведені педагогічні читання «Освітня політика України у сфері здоров'я дітей та молоді», психологічний всеобуч «Формування мотивації вихованців позашкільного закладу до здорового способу життя», методичні семінари.

Найгострішими проблемами області є забруднення повітряного та водного басейнів, накопичення великої кількості шкідливих відходів, тому формування урбоекологічної культури дітей, батьків, педагогів засобами еколого-натуралістичної роботи у нашому регіоні є життєвою необхідністю, і вирішенням даної проблеми переймається педагогічний колектив Запорізького ОЦЕНТУМ.

Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді в межах своєї компетенції та повноважень з 2017 року розпочав підготовчу роботу по впровадженню організації гурткової роботи в середовище інклюзивного навчання, керуючись, насамперед, здоров'язберігаючими принципами.

З метою збільшення охоплення позашкільною еколого-натуралістичною освітою дітей та учнівської молоді Запорізької області Центр працює над створенням територіальних філій в районах та містах обласного підпорядкування для забезпечення координації діяльності даного напряму роботи.

Показати далi...