Головна


«Сучасні тенденції підвищення якості освіти» м.Київ

15-16 серпня 2019 року в Києві педагоги Центру стали учасниками Всеукраїнської науково-педагогічної конференції за темою: «Сучасні тенденції підвищення якості освіти»


Конференція проводилась Міністерством освіти і науки України спільно з ГО «Спілка освітян України», Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, Національною академією педагогічних наук України, Національною академією наук вищої освіти України, медіавидавництвом «Країна мрій» з метою обговорення тенденцій, проблем та перспектив забезпечення якості освіти в Україні в контексті сталого розвитку держави та з урахуванням положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування освітньої галузі «Нова українська школа».

В заході взяли участь члени ГО «Спілка освітян України», педагоги закладів загальної середньої та позашкільної освіти, наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, новатори в освітній галузі.

Після пленарного засідання розпочалася робота в секціях:

1. СЕКЦІЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДАМИ ТА УСТАНОВАМИ ОСВІТИ «Якісне управління структурами та установами в освітній галузі».

2. СЕКЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

«Роль методичного супроводу як ресурсу забезпечення якості освітнього процесу».

3. СЕКЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ «Рівний доступ до якісної освіти».

4. СЕКЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ «Створення якісного освітнього середовища в частині змісту для учнів першого циклу навчання нової української школи».

5. СЕКЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «Управління розвитком основних освітніх компетентностей засобами інноваційних освітніх технологій».

6. СЕКЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «Перспективи якісного розвитку позашкільної освіти в контексті сучасних трансформаційних змін».

7. СЕКЦІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ «Якість методичного супроводу як ресурсу забезпечення освітнього процесу».


На секції позашкільної освіти «Перспективи якісного розвитку позашкільної освіти в контексті сучасних трансформаційних змін», учасниками якої стали педагоги ЗОЦЕНТУМ Авраменко Н.В. та Ткаченко Т.В., розглядались питання модернізації освітнього процесу на основі інноваційних технологій, удосконалення змісту, форм і методів навчання.

Приділялась увага національному духовно-патріотичному вихованню дітей та молоді як наскрізному стержню змісту освіти у формуванні національної еліти, формуванню світогляду та системи ціннісних орієнтацій дітей, соціально-реабілітаційному напряму позашкільної освіти як шляху реалізації природних здібностей особистості в умовах децентралізації та суспільних викликів.

Інтерес учасників секції викликали питання створення інноваційного середовища на заняттях еколого-природничого гуртка в закладі позашкільної освіти шляхом застосування технології формування та розвитку критичного мислення через «Кафе знань», «Дискусійне кафе», «Інтелект кафе» та залучення школярів до участі у цікавому конкурсі «Кліматичні краплі» (інновації для закріплення поведінкових змін в частині захисту довкілля).

Велика увага була приділена інформаційно-освітньому середовищу закладу позашкільної освіти як засобу підвищення якості його освітньої діяльності, а саме формування інтелектуально та творчої розвиненої особистості (вихованця, педагога, керівника), яка має високу інформаційну компетентність та функціонально готова до використання ІКТ в освітній, самоосвітній, управлінській, методичній, дозвіллєвій діяльності.

За підсумками роботи конференції учасники отримали сертифікати і видано збірник статей, методичних рекомендацій та розробок, в якому розміщена стаття методиста ЗОЦЕНТУМ Авраменко Н.В. «Сучасні тенденції підвищення якості позашкільної освіти».

Матеріали Всеукраїнської серпневої конференції «Педагогічний пошук – 2019» будуть застосовані в роботі методичної служби ЗОЦЕНТУМ з метою науково-методичного супроводу процесів інноваційного розвитку закладу, створення навчально-розвивального середовища, яке формує у педагогів готовність до роботи на основі сучасних педагогічних технологій.

Закрити...

<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>>