Головна


Про підсумки роботи педколектива ЗОЦЕНТУМ над методичною проблемою закладу протягом 2017-2018 років.

Педагогічний колектив ЗОЦЕНТУМ протягом 2017-2018 років працював над методичною проблемою: «Створення особистісно-орієнтованого здоров'язберігаючого освітнього простору в еколого-натуралістичному позашкільному закладі, дружньому до дитини»

27 грудня на засіданні методичної ради Центру педагоги підвели підсумки роботи за цей період. Так, в ЗОЦЕНТУМ була створена творча група із числа найбільш компетентних з даної проблеми педагогів, проведено ряд заходів. Серед них:

- педагогічна рада «Впровадження особистісно-орієнтованих та здоров’язберігаючих технологій в роботу позашкільного закладу еколого- натуралістичного напрямку»;

- методичні ради: «Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності в рамках проблемної методичної теми колективу», «Впровадження ідей Сухомлинського з формування здорового способу життя у навчально- виховний процес»;

- методичні об’єднання керівників гуртків: «Екологічна стежка як метод здоров’язбережувальних технологій», «Здоровий спосіб життя вихованців - важлива умова формування та розвитку їх творчих здібностей»;

- засідання творчої лабораторії педагогів «Естафета творчості» «Застосування здоров’язберігаючих технологій під час проведення занять гуртка»;

- педагогічні читання: «Освітня політика України у сфері здоров'я дітей та молоді»;

- психологічний всеобуч: «Формування мотивації вихованців позашкільного закладу до здорового способу життя»;

- фахові семінари «Здоров’я здоровим»: «Інтеграція сучасних оздоровчих технологій в навчально-виховний процес Центру»; «Формування інноваційної здоров'язберігаючої культури дитини в позашкільному навчальному закладі».

- ділова гра «Вмію сам, навчу тебе» (обмін методичними порадами з вироблення навичок здоров’я у вихованців);

З метою впровадження інклюзивної освіти колектив залучав до участі в роботі гуртків дітей з особливими потребами; сприяв валеологізації навчально- виховного процесу шляхом впровадження під час гурткових занять елементів корекційно-реабілітаційної педагогіки тощо.

Директор Центру М.А. Ярмощук підвів підсумки роботи закладу і визначив нову методичну проблему для роботи педагогічного колективу протягом 2019-2020 років.

У 2019 році педагогічний колектив розпочне роботу над науково-методичною проблемою: «Здійснення громадянсько – патріотичного виховання та соціалізації особистості в сучасному позашкільному еколого-натуралістичному закладі».

Закрити...

<<
1
2
3
4
5
6
7
8
>>